Điểm. Đường thẳng – Học tốt toán lớp 6

5/5 - (10 bình chọn)

Bài học :” Điểm. Đường thẳng ” hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu biết thêm về các tính chất và dạng bài tập của phần bài điểm đường thẳng .Bài giảng dưới đây do Itoan biên soạn dựa trên giáo trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Bài học sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về khái niệm ” Điểm và đường thẳng ” . Bằng sự kết hợp giữa lý thuyết xen kẽ với bài tập sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng qua và nắm bắt bài học nhanh hơn . Kính mời các bậc phụ huynh và quý thầy cô tham khảo bài giảng dưới đây .

Vào học ngay cùng Itoan để đón nhận được nhiều kiến thức mới nhất nhé !

Mục tiêu bài học : Điểm. Đường thẳng

 • Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về Đường thẳng đã học
 • Các tính chất của Điểm đường thẳng và các dạng bài tập thường gặp
 • Hoàn thiện các bài tập cuối bài

Kiến thức cơ bản của bài học : Điểm . Đường thẳng 

Sau đây là phần lý thuyết cơ bản cần lưu ý của bài học này .Hãy lắng nghe và ghi chép đầy đủ để hiểu bài nhất nhé !

I. Điểm

 • Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm. Người ta dùng các chữ cái in hoa A,B,C.. để đặt tên cho điểm…
 • Trên hình 1, ta có ba điểm phân biệt : điểm A, điểm B, điểm M.
 • Trên hình 2, có hai điểm A và C trùng nhau.

hinh1_2

 • Từ nay về sau khi nói hai điểm và không nói gì thêm ta hiểu đó là hai điểm phân biệt.
 • Với các điểm, ta xây dựng các hình. Bất cứ hình nào cũng là một tập hợp các điểm. Một điểm cũng là một hình.

II. Đườn thẳng

hinh3

 • Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.
 • Ta thường dùng các chữ cái a,b,m,p để đặt tên cho các đường thẳng.
 • Trên hình 3 ta có đường thẳng a và đường thẳng p.

III. Điểm thuộc đường thẳng .Điểm không thuộc đường thẳng

 • Nhìn hình 4, ta có:
 • Điểm A thuộc đường thẳng d và kí hiệu là Ad . Ta còn nói: điểm A nằm trên đường thẳng d hoặc đường thẳng d đi qua điểm A, hoặc đường thẳng d chứa điểm A.
 • Điểm B không thuộc đường thẳng d và kí hiệu là Bd. Ta còn nói: điểm B nằm ngoài đường thẳng d, hoặc đường thẳng d không đi qua điểm B, hoặc đường thẳng d không chứa điểm B.

hinh4

VI. Ví dụ

Ví dụ 1. Nhìn hình 5:

a, Xét xem các điểm C,E thuộc hay không thuộc đường thẳng a.

b, Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống:

Ca

Ea

hinh5

Giải.

a, Điểm C thuộc đường thẳng a.

Điểm E không thuộc đường thẳng a.

b,

C∈a

E∉a

Ví dụ 2. Vẽ ba điểm A,B,C và ba đường thẳng a,b,c sao cho A thuộc aC thuộc cB không thuộc cả a,b,c.

Giải.

1.1baitap

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 1 bài học : Điểm. Đường thẳng 

Sau đây , chúng ta sẽ cùng nhau đi làm một số bài tập để củng cố kiến thức và giúp ta nắm bắt kiến thức tốt hơn

Bài 1 trang 104 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Giải:

– Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ cái in hoa, chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

– Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2 trang 104 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Giải: Em có thể vẽ hình như sau:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 3 trang 104 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b, Những đường thẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bằng kí hiệu.

c, Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giải.

a, Điểm A thuộc 2 đường thẳng n và q: A ∈ n, A ∈ q.
Điểm B thuộc ba đường thẳng m,n và p: B ∈ m, B ∈ n, B ∈ p.

b, Ba đường thẳng m,n, p đi qua điểm B: B ∈ m, B ∈ n , B ∈ p.

c, Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m,n,p: B ∈ q, B ∉ m, B ∉ n, B ∉ p.

Bài 4 trang 105 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b, Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Giải: Em có thể vẽ như hình bên:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1

Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

Giải:

Vẽ đường thẳng p rồi lấy điểm A nằm trên đường thẳng đó.
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Vẽ đường thẳng q rồi lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng đó.
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

a, Vẽ hình và kí hiệu.

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c, Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Giải:

a, A ∈ m; B ∉ m.

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C ∈ m, D ∈ m.

c, Có những điểm khác mà không thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M ∉ m, N ∉ n

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 7 trang 105 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không?

Giải: Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng

Một số bài tập luyện tập thêm về bài học : Điểm. Đường thẳng 

Nhằm giúp các bạn tiếp cận thêm nhiều bài tập để nhớ và áp dụng vào giải bài tập tốt nhất .Dưới đây là một số bài tập giúp các bạn luyện tập thêm .

Bài 1 : 

Chọn khẳng định đúng:

A. Ta dùng các chữ số 0,1,2, để kí hiệu cho điểm

B. Ta dùng các chữ cái thường như a,b,c, để kí hiệu cho điểm

C. Ta dùng các chữ cái in hoa như A,B,C, để kí hiệu cho điểm

D. Ta dùng các cặp chữ cái in hoa đứng cùng nhau như AB,AC,BC, để kí hiệu cho điểm

Bài 2 :

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng a và một điểm D không thuộc a. Chọn khẳng định đúng:

A. D

B. A và B là hai điểm trùng nhau

C. D và C là hai điểm trùng nhau

D. A và D là hai điểm trùng nhau

Bài 3 :

Quan sát hình vẽ và cho biết khẳng định nào bên dưới là đúng?

Diem.Duong thang

A. Điểm A thuộc cả ba đường thẳng p,q và m

B. Các điểm A,D,F,G nằm trên đường thẳng n

C. Điểm B nằm trên hai đường thẳng n và q

D. Điểm H nằm trên đường thẳng q

Bài 4 :

Cho hình vẽ sau:

Diem.Duong thang

A. Dm

B. Dn

C. Dm

D. Cả A,B đều đúng

Lời kết :  

Bài học hôm nay rất thú vị phải không các bạn .Cô mong các bạn đều đã hiểu bài và có thể ứng dụng vào giải các bài tập phía dưới cuối bài . Mong rằng các bạn sẽ cố gắng học tập chăm chỉ bởi lượng kiến thức nagyf càng nhiều và khó hơn . Vì thế các bạn cần nỗ lực thật nhiều . Ngoài ra , các bạn có thể tham khảo thêm những bài học thú  vị tại đây :https://www.toppy.vn/

Chúc các bạn học tập tốt !

Xem thêm :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Başakşehir Evden Eve Nakliyat Şişli Evden Eve Nakliyat Göztepe Evden Eve Nakliyat Bakırköy Evden Eve Nakliyat Sancaktepe Evden Eve Nakliyat Mecidiyeköy Evden Eve Nakliyat Fatih Evden Eve Nakliyat Bahçeşehir Evden Eve Nakliyat Esenler Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat
Cialis 20 mg Cialis Yorum
london escorts

Tài liệu Teky

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ