Chia một số thập phân cho một số thập phân – Bài tập & lời giải Toán 5

Tài liệu Teky
3.9/5 - (214 bình chọn)

Trong chương trình Toán lớp 5,  chúng ta đã được  học các phép tính về số thập phân như : phép cộng, trừ , nhân. Hôm nay Itoan sẽ đem đến cho các em một dạng toán mới, đo là Chia một số thập phân với một số thập phân, bài giảng bao gồm lý thuyết, bài tập và lời giải chính xác nhất do Itoan biên soạn, cùng nhiều bài tập vận dụng thú vị khác. Chúc các em có một buổi học tốt! 

Mục tiêu – Chia một số thập phân cho một số thập phân

  • Nắm được cách chia một số thập phân cho một số thập phân
  • Vận dụng được để giải toán có lời văn
  • Vận dụng giải các bài toán có liên quan

Lý thuyết – Chia một số thập phân cho một số thập phân

  1. Chia một số thập phân cho một số thập phân

    Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

  • Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
  • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

 4,485:1,3=?

Chia một số thập phân cho một số thập phân.

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0.

Ví dụ: 825,5:1,27=?

Chia một số thập phân cho một số thập phân.

2. Chia một số thập phân cho 0,1;0,01;0,001,…

  •  Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 0,1;0,01;0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số, phụ thuộc vào số chữ số sau dấu phẩy của số chia

Ví dụ: Tính nhẩm các phép tính sau

Chia một số thập phân cho một số thập phân

3. Nhận xét  – Chia một số thập phân

CỤC NHỎ XINH 3 Khi chia một số thập phân cho 0,1;0,01;0,001;... ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 10;,100;1000;

Ví dụ:

31,2:0,01=3120

31,2 × 100=3120

Vậy 31,2:0,01=31,2 × 100=3120

Bài tập – Chia một số thập phân cho một số thập phân – SGK Trang 71

Câu 1: Đặt tính rồi tính các phép tính sau:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Chia một số thập phân cho một số thập phân

Câu 2: Ta có 4,5 lít dầu, có cân nặng là 3,42 kg. Hỏi 8l dầu có trọng lượng là bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài Làm:

1l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng số ki lô gam là:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

             Vậy đáp số là: 6,08 kg

 Câu 3: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Bài Làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải: 

429,1 m vải sẽ may được số bộ quần áo là:

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Câu hỏi phần luyện tập – SGK trang 72

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63

Lời giải:

a) 17,55 : 3,9 = 4,5

b) 0,603 : 0,09=6,7

c) 0,3068 : 1,18

d) 98,156 : 4,63= 21,2

Câu 2:

Câu 2:Tìm a, biết:

a) a x 1,8 = 72;

b) a x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) a x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Lời giải:

a) a x 1,8 = 72

a = 72 : 1,8

a = 40

b) a x 0,34 = 1,19 x 1,02

a x 0,34 = 1,2138

a = 1,2138 : 0,34

a = 3,57

c) a x 1,36 = 4,76 x 4,08

a x 1,36 = 19,4208

a = 19,4208 : 1,36

a = 14,28

Câu 3: Ta biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Bài Làm:

1l dầu hỏa nặng số kg là:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có lít dầu là:

5,32 : 0,76 = 7 (lít)

Vậy đáp số:7 lít dầu

Ôn luyện –Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 1: Cho một hình chữ nhật, có diện tích là 53,9cm2, chiều rộng là 5,5cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Bài 2: May mỗi bộ quần áo hết 2,7m vải. Hỏi có 121,7m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?

Bài 3:Tính giá trị biểu thức:

50 – 22,5 : 12,5 + 36,5 : 10

Bài 4 : Tìm x, biết:

x – 3,5 = 12,3 : 1,25

Bài 5: Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Bài 6: Diện tích một tấm bảng hình chữ nhật là 4,125m2, chiều rộng của tấm bảng là 150cm. Người ta muốn nẹp xung quanh tấm bảng đó bằng khung nhôm. Hỏi khung nhôm đó dài bao nhiêu mét?

Đáp án:

Bài 1: Chu vi hình chữ nhật đo là: 30,6

Bài 2: Người ta máy được 45 bộ và còn thừa 0,2m

Bài 3: Giá trị của biểu thức là: 51,85

Bài 4: Vậy x là = 13,34

Bài 5: đáp án : 7 lít dầu

Bài 6: Khung nhôm đó dài : 8,5m

Lời kết

Kết thúc bài học Chia một số thập phân với một số thập phân các em đã nắm được những mục tiêu cô giáo đề ra ở trên chưa. Những qui tắc trong bài học hôm nay rất quan trọng và sẽ được áp dụng trong nhiều dạng bài tập. Tham khảo thêm nhiều bài giảng tại Toppy hân hạnh cùng đồng hành cùng các em trên hành trang đến trường. Chúc các em học tốt!

Các bài giảng tham khảo thêm

 

Tài liệu Teky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài liệu Teky

Nhận Trọn Bộ Tài Liệu Miễn Phí

Tài liệu Teky

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ


CON ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ BỎ MÊ GAME SAU TRẢI NGHIỆM TẠI TEKY.

Your message has been successfully sent

Unable to send.