Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng – Toán lớp 7

5/5 - (11 bình chọn)

Các góc tạo bởi một đường thảng cắt hai đường thẳng sẽ cung cấp cho các em các kiến thức quan trọng về các loại góc. Đây sẽ là nền tảng để các em xử lý các bài tập phức tạp sau này. Để nắm chắc kiến thức trọng tâm này, các em hãy theo dõi phần bài soạn dưới đây của itoan cùng với video bài giảng itoan đã đính kèm ở dưới. itoan tin rằng với cách học trên, các em sẽ không còn cảm thấy môn toán hình khô khan và cứng nhắc.

Mục tiêu bài học Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Sau khi học xong buổi học này, các em cùng với itoan hãy cố gắng đạt được những mục tiêu sau nhé:

 • Nắm chắc và hiểu phần lý thuyết của bài học.
 • Xây dựng tư duy, cách nhận biết và phương pháp làm bài của các dạng bài tập cụ thể.
 • Hoàn thành các bài tập tự luyện và bài tập sách giáo khoa để củng cố kiến thức.

 Bài giảng Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

1) Góc so le trong và Góc đồng vị.

Cho hình vẽ sau:

Lý thuyết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 • Hai cặp góc so le trong:  ∠A4 và ∠B2; ∠B3 và ∠A1
 • Bốn cặp góc đồng vị:  ∠A2 và ∠B2;  ∠A3 và ∠B3; ∠A4 và ∠B4; ∠A1 và ∠B1
 • Hai cặp góc trong cùng pha:  ∠A1 và ∠B2; ∠A4 và ∠B3

2) Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 • Hai góc so le trong còn lại bằng nhau
 • Hai góc đồng vị bằng nhau
 • Hai góc trong cùng phía bù nhau

3) Bài tập ví dụ

Ví dụ 1: Vẽ đường thằng a cắt đường thẳng b, c theo thứ tự tại B, C. Đánh số các góc tại đỉnh B và đỉnh C rồi viết tên hai cặp góc so le, bốn cắp góc đồng vị

Hướng dẫn giải

Trắc nghiệm các góc tạo bởi một đường thẳng cắt bởi hai đường thẳng

Ví dụ 2: Xét hai đường thẳng xy và BC trong hình, hãy cho biết:

a) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía với góc C?

b) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía, góc nào đồng vị với góc A.

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Để hiểu thêm về bài học ngày hôm nay, các em hãy theo dõi video bài giảng dưới đây nhé.

Bài tập Sách giáo khoa Toán 7 Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 (trang 88 Toán 7 Tập 1)

Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

a) Viết tên hai cặp góc so le trong

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị

Hướng dẫn giải bài tập: 

Ta có hình vẽ:

Giải bài tập sgk toán 7 bài 3 các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 1

a) Hai cặp góc so le trong:

 • ∠zAB và ∠BAt;
 • ∠tAB và ∠uBA

b) Bốn cặp góc đồng vị

 • ∠xAz và ∠Abu
 • ∠BAx và ∠yBu
 • ∠xAt và ∠ABv
 • ∠tAB và ∠vBy

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 (trang 88 Toán 7 Tập 1)

Trên hình 13 người ta cho Tgóc A4 bằng với góc B2 bằng 45o

a) Hãy tính ∠A1; ∠B3

Gợi ý: Chú ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính ∠A2; ∠B4

Gợi ý: Chú ý các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng

Giải bài tập sgk toán lớp 7 bài 3

Hướng dẫn giải bài tập: 

Ta có:

a)

 • ∠A1 + ∠A4 = 180o ⇒ ∠A1 = 180o – ∠A4 = 180o – 45o = 135o
 • ∠B2 + ∠B3 = 180o ⇒ ∠B3 = 180o – ∠B2 = 180o– 45o = 135o

b)

 • ∠A2= ∠A4= 45o (hai góc đối đỉnh)
 • ∠B4 = ∠B2 = 45o (hai góc đối đỉnh)

c) Ba cặp góc đồng vị:

 • ∠A1= ∠B1 = 135o
 • ∠A4 = ∠B4 = 45o
 • ∠A3 = ∠B3 = 135o

Bài 21 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. ∠IPO và ∠POR là một cặp góc…

b. ∠OPI và ∠TNO là một cặp góc….

c. ∠PIO và ∠NTO là một cặp góc…

d. ∠OPR và ∠POI là một cặp góc….

Giải bài tập sgk toán lớp 7 bài 3

Hướng dẫn giải bài tập: 

a) Cặp góc so lo trong.

b) Cặp góc đồng vị.

c) Cặp góc đồng vị.

d) cặp góc so le trong.

Bài 22 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính: ∠A1 + ∠B2 và ∠A4 + ∠B3

Hướng dẫn giải bài tập: 

a) Vẽ lại hình 15

Bài 22 trang 89 sgk

b) Ta có:

\begin{matrix} \widehat {{A_1}} + \widehat {{A_2}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {180^0} - {40^0} = {140^0} \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{A_4}} = \widehat {{A_2}} = {40^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{A_3}} = \widehat {{A_1}} = {140^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \widehat {{B_2}} + \widehat {{B_3}} = {180^0} \Rightarrow \widehat {{B_3}} = {180^0} - \widehat {{B_2}} = {140^0} \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{B_1}} = \widehat {{B_3}} = {140^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \Rightarrow \widehat {{B_2}} = \widehat {{B_4}} = {40^0}\left( {dd} \right) \hfill \\ \end{matrix}

c. Ta có:

\begin{matrix} \widehat {{A_1}} + \widehat {{B_2}} = {140^0} + {40^0} = {180^0} \hfill \\ \widehat {{A_4}} + \widehat {{B_3}} = {140^0} + {40^0} = {180^0} \hfill \\ \end{matrix}

Bài 23 trang 89 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Hướng dẫn giải bài tập:

Trong thực tế đời sống, hình ảnh cái thang có các cặp góc so le trong và đồng vị …

Giáo án luyện tập các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Bài tập 1:Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm các góc tạo bởi hai đường thẳng

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

A. 4

B. 12

C. 8

D. 16

Bài tập 2: Cho hình vẽ sau:

Trắc ngiệm các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Chọn phát biểu đúng:

A. ∠H1 và ∠K1 là hai góc so le trong

B. ∠H4 và ∠K4 là hai góc đồng vị

C. ∠H3 và ∠K4 là hai góc so le ngoài

D. ∠H4 và ∠K2 là hai góc so le trong

Bài tập 3: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 120°

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Bài tập 4: Cho hình vẽ, biết ∠M1 = ∠N3 = 115∘. Tính tổng số đo góc ∠M4 + ∠N4.

Bài 4 bài tập tự luyện

A. 130 

B. 70

C. 110

D. 150

Bài tập 5: Cho hình vẽ, biết ∠H2 = ∠K2 =50. Tính tổng số đo góc ∠H3 + ∠K4.

Bài tập tự luyện 5

A. 180

B. 110

C. 140

D. 150

Hướng dẫn giải bài tập tự luyện Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng

Bài tập 1: D

Bài tập 2: B

Bài tập 3: B

Bài tập 4: A

Bài tập 5: A

Lời kết

Bài học về Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng đến đây là kết thúc. Các em hãy lưu ý rằng bài học hôm nay sẽ là một trong những phần kiến thức trọng tâm của bài thi cuối kỳ. Do đó, các em hãy dành thời gian ôn lại bài và học thật kỹ nha. itoan chúc các em học thật tốt và hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo.

Các em có thể xem thêm bài giảng khác tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

https://www.fapjunk.com https://pornohit.net
Başakşehir Evden Eve Nakliyat Şişli Evden Eve Nakliyat Göztepe Evden Eve Nakliyat Bakırköy Evden Eve Nakliyat Sancaktepe Evden Eve Nakliyat Mecidiyeköy Evden Eve Nakliyat Fatih Evden Eve Nakliyat Bahçeşehir Evden Eve Nakliyat Esenler Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat
Cialis 20 mg Cialis Yorum
london escorts

Tài liệu Teky

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ