Đoạn thẳng – Học tốt toán lớp 6

5/5 - (5 bình chọn)

Đường thẳng , tia , vv là các chương trình về phần hình học của Toán lớp 6 .Vậy hôm nay , chúng ta sẽ cùng đến với người anh em của ” Đường thẳng ” và “Tia ” nhé .Các bạn có đoán ra đó là hình gì không nhỉ ? Không để các bạn chờ lâu ,chúng ta cùng vào ngay bài học hôm nay ” Đoạn thẳng ” , bài học sẽ giúp các bạn bổ sung thêm các kiến thức lý thuyết cũng như các ví dụ và dạng bài tập

Cùng vào học với Itoan ngay thôi!

Mục tiêu bài học : Đoạn thẳng 

Sau khi học xong bài học , các bạn cần trang bị cho mình những kiến thức sau :

  • Nhắc lại những kiến thức cơ bản của bài học trước
  • Giới thiệu về Đoạn thẳng , các dạng cắt của đoạn thẳng cũng như ví dụ minh họa
  • Hoàn thành toàn bộ bài tập từ cơ bản đến vận dụng

Kiến thức cơ bản của bài học : Đoạn thẳng 

Kiến thức cơ bản dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu về bài học hôm nay cũng như phát triển tư duy toán

  • Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
  • Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA.
  • Hai điểm A,B là hai mút hoặc hai đầu của đoạn thẳng AB.

6.1doanthang

Hình 33 Biểu diễn hai đoạn thẳng AB,CD cắt nhau, giao điểm là điểm I.

6.2hinh33

Hình 34 Biểu diễn đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là điểm K.

6.2hinh34

Hình 35 Biểu diễn đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là điểm H.

6.2HINH35

  • Ngoài ra còn có các trường hợp khác: giao điểm có thể trùng với mút của đoạn thẳng, hoặc trùng với gốc của tia.

Ví dụ 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a, Hình gồm 2 điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS. Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b, Đoạn thẳng PQ gồm…

Giải.

a, R,S

R và S

R,S

b, Hai điểm P,Q và tất cả các điểm nằm giữa P,Q.

Ví dụ 2: Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả?

Giải.

6.3vidu

Có 3 đoạn thẳng: AB,BC,AC.

Trên đây là toàn bộ lý thuyết cơ bản của bài học ,yêu cầu các bạn tập trung và ghi chép bài để học tập hiệu quả hơn

Hướng dẫn giải bài SGK Toán 6 bài học: Đoạn thẳng 

Mong muốn kiểm tra cũng như giải đáp cho các bạn các kiến thức và bài tập liên quan đến bài học , chúng ta cùng làm một số bài tập sau đây .

Bài 33 trang 115 SGK Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trong trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm … và tất cả các điểm nằm giữa … được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm … được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm…

Lời giải:

a)  Vì hình gồm hai điểm R, S và tất cả các điểm nằm giữa R và S  nên được gọi là đoạn thẳng RS.

Qua đó , ta có thể kết luận : Hai điểm R, S được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm điểm P, điểm Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Q.

Bài 34 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Trên đường thẳng a lấy 3 điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Dựa trên hình vẽ trên , có thể phán đoán đó là  ba đoạn thẳng :đoạn thẳng AB, đoạn thẳng AC và đoạn thẳng BC.

Bài 35 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Gọi M là một điểm bất kì của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn cậu trả lời đúng trong các câu sau:

a) Điểm M phải trùng với điểm A.

b) Điểm M phải nằm giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M phải trùng với điểm B.

d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Hướng dẫn:

+   Trường hợi điểm M trùng với điểm A thì :

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

+   Trường hợp khi có điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì :

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

+  Trường hợp khi có Điểm M trùng với điểm B thì , ta có :

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

⟶ Điểm M có thể trùng với điểm A, trùng với điểm B hoặc nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

Vậy dựa trên những kiến thức đã học , ta hoàn toàn có thể kết luận d) Điểm M hoặc trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B.

Bài 36 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Xét 3 đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

b) Đường thẳng a có cắt những đoạn thẳng nào không?

c) Đường thẳng a có không cắt những đoạn thẳng nào?

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Lời giải:

a)  Qua hình vẽ sẽ có được nhận xét sau : Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào.

b)  Qua hình vẽ sẽ có được nhận xét sau :Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB. Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC.

c) Qua hình vẽ sẽ có được nhận xét sau  :Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC.

Bài 37 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB và AC, sau đó vẽ tia Ax cắt đoạn BC tại điểm K nằm giữa hai điểm B và C.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 38 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Vẽ hình 37 vào vở rồi tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT bằng ba màu khác nhau.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Hướng dẫn: Cách vẽ hình 37:

Các bước để vẽ hình sẽ diễn ra trình tự như sau :

+ Chọn ba điểm không thẳng hàng M, B, T.

+ Vẽ đoạn thẳng MB.

+ Vẽ tia MT.

+ Vẽ đường thẳng BT.

Bài 39 trang 116 SGK Toán 6 tập 1

Vẽ hình 38 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại I và vẽ các đoạn thẳng AF, CD cắt nhau tại K. Vẽ các đoạn thẳng BF, CE cắt nhau tại L.

Kiểm tra xem các điểm I,K,L có thẳng hàng hay không.

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Đoạn thẳng

Ba điểm I, K, L có thẳng hàng

Một số bài tập bổ sung kiến thức của bài học : Đoạn thẳng .

Để đáp ứng nhu cầu luyện tập thêm , Itoan đã bổ sung thêm một số bài tập luyện thêm :

Bài 1  :

Nếu điểm M thuộc đoạn thẳng AB thì:

A. M thuộc đường thẳng đi qua điểm A hoặc điểm B

B. M nằm ngoài đường thẳng đi qua AB

C. M thuộc đường thẳng đi qua AB

Bài 2 :

Cho 5 điểm phân biệt A,B,C,D,E . Số đoạn thẳng tạo thành từ 2 trong 5 điểm là:

A. 5     B. 10     C. 15    D. 20

Bài 3:

Trên mặt phẳng, cho n điểm phân biệt ( nN và n2 ). Nếu kẻ

các đoạn thẳng có hai mút là hai điểm trong số n điểm đã cho thì có tất cả 15 đoạn

thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm đã cho?

A. n= 3

B. n= 6

C. n= 9

D. n=12

Bài 4 :

Cho 10 điểm phân biệt trên mặt phẳng. Kẻ các đoạn thẳng có hai mút là hai điểm trong số 10 điểm đã cho. Hỏi kẻ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng phân biệt?

A. 25

B. 70

C. 45

D. 100

Lời kết :

Bài học : Đoạn thẳng đã kết thúc . Itoan mong rằng sau bài học đã giúp cho các bạn thu nhập được nhiều kiến thức bổ ích và các phương pháp giải bài tập hay nhất . Ngoài ra các bạn có thể tìm thấy một kho tàng bài học bổ ích dành cho mọi cấp độ tại :https://www.toppy.vn/

Chúc các bạn học tập tốt !

Xem thêm :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài liệu Teky

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ


CON ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ BỎ MÊ GAME SAU TRẢI NGHIỆM TẠI TEKY.

Your message has been successfully sent

Unable to send.