Chia một tổng cho một số – Giải Toán lớp 4

4.7/5 - (16 bình chọn)

Giải Toán lớp 4, Bài: Chia một tổng cho một số. Hôm nọ các bạn đã biết cách nhân một tổng với một số rồi đúng không nhỉ. Giờ giả sử mẹ có 8 cái kẹo, về sau mẹ lại mua thêm 10 cái kẹo nữa rồi đem đi chia cho 3 chị em. Mình hãy cùng đi tìm số kẹo mỗi bạn có nha!

Mục tiêu quan trọng

Kiến thức cần đạt được sau khi kết thúc bài học là là : 

  • Biết cách thực hiện phép chia 1 tổng với một số nhanh và chính xác
  • Áp dụng vào giải bài toán có lời văn và tính nhanh

Lý thuyết cần nhớ Bài: Chia một tổng cho một số

Ví dụ

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

(35+21):7 và 35:7+21:7.

Ta có:

(35+21):7=56:7=8

35:7+21:7=5+3=8

Vậy:

Chia một tổng cho một số
Chia một tổng cho một số

Chia một tổng cho một số

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ: Tính

(36+42):6=36:6+42:6=6+7=13.

> Tổng hợp video bài giảng toán lớp 4 hay nhất: Toán lớp 4

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4

Giải bài tập trang 76 Sách giáo khoa Toán 4: Chia một tổng cho một số

Câu 1:

a. Tính bằng 2 cách theo mẫu:

15 +35) : 5;

(80 +4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1:

12 : 4 + 20 : 4

= 3 + 5 = 8

Cách 2:

12 : 4 + 20 : 4

= (12+20) : 4

= 32 :4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;

60 : 3 + 9 : 3.

Hướng dẫn:

a) (15 +35) : 5 = ?

Cách 1: (15 +35) : 5

= 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 +35) : 5

= 15 : 5 + 35 : 5

= 3 + 7 = 10

+) (80 +4) : 4 = ?

Cách 1:(80 +4) : 4

= 84 : 4 = 21

Cách 2:(80 +4) : 4

= 80 : 4 + 4 :4 = 20 +1 = 21

b) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6

= 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6

= 42 : 6 = 7

+) 60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1: 60 : 3 + 9 : 3

= 20 + 3 = 23

Cách 2: 60 : 3 + 9 : 3

Câu 2: Tính bằng 2 cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 – 21): 7 = ?

Cách 1: (35 -21): 7

= 14 :7 =2

Cách 2: (35 -21): 7

= 35 : 7 – 21 : 7 = 5 – 3 = 2

a) (27 -18) : 3;

b) (64 – 32) : 8

Hướng dẫn:

a) (27 -18) : 3 =?

Cách 1: (27 -18) : 3

= 9 : 3 = 3

Cách 2:(27 -18) : 3

= 27 : 3 – 18 : 3

= 9 – 6 = 3

b) (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1:(64 – 32) : 8

= 32 : 8 = 4

Cách 2:(64 – 32) : 8

= 64 : 8 – 32 : 8

= 8 – 4 = 4

Câu 3: Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Hướng dẫn:

Cách 1:

Số học sinh của cả hai lớp có:

32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh tất cả là:

60 : 4 = 15 (nhóm)

Cách 2:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Bài tập tự luyện cho học sinh: Chia một tổng cho một số

Đề bài

Câu 1:Lan nói : ” Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau “ .Vậy Lan nói đúng hay sai?

Câu 2: Giá trị của biểu thức (48 + 72) : 2 là 40. Đúng hay sai?

Câu 3: Lớp 4A có 45 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Lớp 4B có 30 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

C. 16 nhóm
D. 17 nhóm

Câu 4: Tính : ( 1560 + 1980 ) : 5 = …..

Câu 5: Điền vào chỗ chấm : 203 : 7 + 672 : 7 = (203 + 672) : …

B. 6
D. 8

Đáp án cho bài tập tự làm

Câu 1: A

Câu 2: B

Ta có:

(48 + 72) : 2 = 48 : 2 + 72 : 2

24 + 36

60

Ta thấy 60 là giá trị của biểu thức (48 + 72) : 2

40 không phải là giá trị của biểu thức trên

Vậy ta chọn đáp án: Sai

Câu 3: B

Số học sinh của cả hai lớp có:

45 + 3075 (học sinh)

Số nhóm học sinh tất cả là:

75 : 5 = 15 (nhóm)

Đáp số : 15 nhóm

Câu 4: B

Câu 5: C

Ta thấy 203 và 672 đều chia cho 7, nên ta có:

203 : 7 + 672 : 7 = (203 + 672 ) : 7

Vậy số cần điền là 7

Lời kết:

Trên đây là bài giảng cho bài Chia một tổng cho một số rồi đó. Về cơ bản quy tắc khá tương tự đối với phép nhân khi ta thực hiện phép phá ngoặc và chia từng số hạng bên trong cho số trừ rồi cộng hai kết quả với nhau. Itoan mong các bạn sẽ về nhà làm hết bài tập để hôm sau mình bắt đầu bài tập mới nhé!

>> Xem thêm nhiều bài tập tự luyện cho học sinh tại: Toppy

Xem tiếp bài giảng về

Hà Anh

Là 1 giáo viên Toán tôi luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho học sinh những bài học sinh động, lý thú, giúp các em vững vàng kiến thức và say mê, yêu thích môn Toán hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tài liệu Teky

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ


CON ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ BỎ MÊ GAME SAU TRẢI NGHIỆM TẠI TEKY.

Your message has been successfully sent

Unable to send.